Przejdź do treści

Regulamin

            REGULAMIN 

 

   

 1. Domki wynajmowane są na doby, doba rozpoczyna się o godz. 16:00 kończy się o godz. 10:00 dnia następnego.
 2. Obiekt jest monitorowany tj. parking, plac zabaw, chodnik, trampolina).
 3. Po przyjeździe do Ośrodka należy okazać ważny dokument tożsamości oraz dokonać wpłaty kwoty pozostałej z rozliczenia.
 4. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.
 5. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku należy zgłaszać na bieżąco właścicielowi Ośrodka.
 6. Uwagi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu nie będą rozpatrzone.
 7. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania goście Ośrodka  ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
 8. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i środki pieniężne, dlatego należy zachować należytą staranność związaną z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 9. Na terenie Ośrodka należy zachować ciszę nocną w godzinach od 22.00 do 8.00 rano.
 10. Nasz Ośrodek przyjmuje zwierząta, w związku z tym Właściciel prosi o zachowanie środków ostrożności na jego terenie. Obowiązuje zapinanie zwierzęcia na smyczy lub założenie mu kagańca. Każda osoba wyprowadzająca zwierzę domowe na spacer jest zobowiązana do ochrony terenów przeznaczonych do wspólnego użytku przed zanieczyszceniami, na przykład psimi odchodami.
 11. Osoby zakłócające spokój, porządek lub korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z regulaminem w Ośrodku, mogą być z niego usunięte bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.
 12. W Ośrodku zabronione jest:
  – takie zachowanie, które rażąco może zakłócać spokojny pobyt innym gościom,
  – jazda na rowerze po terenie Ośrodka, a także placu zabaw.
 13. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
  – o których pobycie nie zostali odpowiednio wcześniej uprzedzeni i na co nie wyrazili zgody przed ich przybyciem,
  – będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  – które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 14. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku, na placu zabaw i trampolinie, dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny, a także za wszelkie następstwa tych czynów i zaistniałe sytuacje na terenie Ośrodka. Na placu zabaw i trampolinie goście z dziemi zobowiązują się przestrzegać wszelkich zasad i regulaminu korzystania z placu zabaw i istniejących tam przyrządów .
 15. Ośrodek nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych, np. przerwy w dostawie prądu czy wody, bądź braku sygnału TV lub Wi-Fi itp.
 16. Zabrania się korzystania w domkach z własnych urządzeń elektrycznych, butli gazowych, grilli elektrycznych itp. lub jakichkolwiek urządzeń dodatkowych (poza istniejącymi) bez zgody właścicieli Ośrodka.
 17. Korzystanie z rowerów jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Właścicielami i za ich zgodą.
 18. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. (w przypadku złamania tego zakazu do rachunku dopisana zostanie opłata 500 zł na likwidację powstałych zapachów).
 19. Przyjmowanie osób nie będących Gośćmi Ośrodka, może się odbywać wyłącznie po wcześniejszym uprzedzeniu o tym fakcie właścicieli Ośrodka oraz za ich zgodą z zastrzeżeniem, iż Właściciele Ośrodka mają prawo do odmowy przyjmowania takich osób przez Gości Ośrodka, a także wyproszenia z jego terenu osób, których obecność nie została wcześniej ustalona i na którą nie wyrazili oni zgody.
 20. Oddanie domku przez klienta w dniu wyjazdu następuje poprzez zgłoszenie tego faktu właścicielowi Ośrodka, który w obecności użytkownika sprawdzi stan techniczny i wyposażenie wszystkich pomieszczeń. Prosimy o pozostawienie względnego porządku tj. np. wyniesienie śmieci, sprzątnięcie grilla, umycie naczyń.
 21. Regulamin Ośrodka podaje się do wiadomości w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach rezerwacyjnych.
 22. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.

Przestrzeganie powyższych zasad przyczyni się do Państwa spokojnego wypoczynku w miłej atmosferze.