Przejdź do treści

Atrakcje

Przyroda

Plaże są miejscem bytowania organizmów piaskolubnych (psammofile). Na wydmach szarych Pasa Nadmorskiego rosną głównie ugrupowania porostów, psammofilne zbiorowiska trawiaste z okazami mikołajka nadmorskiego, zakrzewienia i zaczątki borów bażynowych. Duży obszar wydm ustabilizowanych porastają bory bażynowe, których najlepiej zachowane fragmenty znajdują się między Mrzeżynem a Pogorzelicą. Powstałe wyniesienia moreny dennej pokrywają głównie mezotroficzne lasy mieszane, gdzie na podłożu piaskowym występuje wiciokrzew pomorski. Nad brzegami większości cieków wodnych rosną zbiorowiska roślin wodnych z udziałem halofitów. Obrzeża Pradoliny Bałtyckiej są miejscem rozwoju zarośli, gdzie także obecna jest woskownica europejska.

Warunki naturalne

Fragment wybrzeża należący do obszaru charakteryzują brzegi klifowe, wydmowe, mierzeje oddzielające jeziora przymorskie, a także płytkie ujścia rzek. Obszar ochrony posiada wykształcony pasmowy układ siedlisk, który obejmuje wody przybrzeżne, plaże wraz z fragmentami kidziny, początkowe stadia powstawania wydm białych, wydmy szare, wydmy ustabilizowane porośnięte lasem oraz zagłębienia między wydmami z mokradłami.

Ustronie Morskie - Western Park

Wizyta w Western Park ma charakter edukacyjno-rozrywkowy, organizatorzy wprowadzają w iście indiański nastrój, tipi, oryginalne stroje, narzędzia codziennego użytku. Na terenie Parku znajdują sie m.in. trampolina, plac zabaw, równoważnia indiańska.

Ustronie Morskie - Park linowy Gibon

Park linowy Gibon- mają do zaoferowania bogatą różnorodność przeszkód, trasy podzielone są na różne stopnie trudności, od maluszków po dorosłych, każdy znajdzie tam coś na swoje możliwosci.

Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski

Pleśna położona jest w Trzebiatowsko-Kołobrzeskim Pasie Nadmorskim. Celem utworzenia obszaru jest ochrona siedlisk typowych dla południowego wybrzeża Morza Bałtyckiego. Stwierdzono występowanie 17 siedlisk przyrodniczych, m.in.: bagienne solniska nadmorskie, nadmorskie wydmy białe i szare, lasy łęgowe, nadrzeczne zarośla wierzbowe, grąd subatlantycki, płytkie ujścia rzek. Pas Nadmorski został utworzony w 2008 roku przez Komisję Europejską.

Ustronie Morskie - Park wodny Helios

Park wodny Helios z basenem i zjeżdżalniami, kryty i na powietrzu, basen sportowy, rekreacyjny, sauny, jacuzzi.

Ochrona przyrody

Na terenie obszaru Natura 2000 znajdują się 4 rezerwaty przyrody: 'Roby' (84,40 ha), 'Nadmorski bór bażynowy w Mrzeżynie' (8,92 ha), 'Stramniczka' (94,49 ha) w środkowej części, 'Jezioro Liwia Łuża' (239,68 ha) w zachodniej części pasa, użytek ekologiczny Ekopark Wschodni (381 ha) oraz część obszaru chronionego krajobrazu Koszaliński Pas Nadmorski. Specjalny obszar ochrony siedlisk Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski częściowo pokrywa się z obszarem Natura 2000 o nieco innym zakresie ochrony – obszarem specjalnej ochrony ptaków Wybrzeże Trzebiatowskie.