Przejdź do treści

Atrakcje

Ochrona przyrodyNa terenie obszaru Natura 2000 znajdują się 4 rezerwaty przyrody: 'Roby' (84,40 ha), 'Nadmorski bór bażynowy w Mrzeżynie' (8,92 ha), 'Stramniczka' (94,49 ha) w środkowej części, 'Jezioro Liwia Łuża' (239,68 ha) w zachodniej części pasa, użytek ekologiczny Ekopark Wschodni (381 ha) oraz część obszaru chronionego krajobrazu Koszaliński Pas Nadmorski. Specjalny obszar ochrony siedlisk Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski częściowo pokrywa się z obszarem Natura 2000 o nieco innym zakresie ochrony – obszarem specjalnej ochrony ptaków Wybrzeże Trzebiatowskie.