Przejdź do treści

Atrakcje

Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas NadmorskiPleśna położona jest w Trzebiatowsko-Kołobrzeskim Pasie Nadmorskim. Celem utworzenia obszaru jest ochrona siedlisk typowych dla południowego wybrzeża Morza Bałtyckiego. Stwierdzono występowanie 17 siedlisk przyrodniczych, m.in.: bagienne solniska nadmorskie, nadmorskie wydmy białe i szare, lasy łęgowe, nadrzeczne zarośla wierzbowe, grąd subatlantycki, płytkie ujścia rzek. Pas Nadmorski został utworzony w 2008 roku przez Komisję Europejską.